SANET | Sieť | Služby | Projekty | Verejné obstarávanie | Tlačové správy | FAQ | Kontakt

Sanet logo

FAQ
Ako sa pripojiť do SANET-u
Ako získať IP adresu
Ako získať IPv6 adresu
Ako registrovať doménu druhej úrovne pod TLD .sk
Ako registrovať reverznú doménu
---

Ako sa pripojiť do SANET-u

SANET ako združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete poskytuje služby iba svojim členom. Členom sa môže stať každý (organizácia alebo súkromna osoba), kto súhlasi s pravidlami združenia SANET a zaplatí ročný členský poplatok 30,- Eur.

Žiadateľ o členstvo musí vyplniť prihlášku a zaslať ju na sekretariát SANETu. Žiadosti o členstvo posudzuje Predstavenstvo SANETu a v istých v určitých výnimočných prípadoch môže žiadosť o členstvo zamietnuť.
Každému novému členovi bude zaslaný informačný balíček a priradené registračné číslo.

Po zaplatení členského má nový člen právo na poskytnutie služieb a preto môže požiadať najbližšieho správcu o pripojenie. Zoznam správcov jednotlivých uzlov SANETu je spolu s ich kontaktnými adresami uvedený tu.

Správca uzla prichystá pre nového záujemcu o pripojenie zmluvu, ktorú po podpísaní zo strany záujemcu zašle na podpis do Bratislavy štatutárnemu zástupcovi združenia SANET.

Ak máte akékoľvek otázky v súvislosti so službami a zmluvami, kontaktujte najbližšieho správcu, prípadne Predstavenstvo SANETu na adrese E-mail: sanet-exec@sanet.sk, alebo kontaktujte sekretariát SANET-u.

©SANET, Vazovova 5, 811 07 Bratislava, Slovakia, tel/fax: +421-2-52498094,
E-mail: www-admin@sanet.sk