SANET | Sie» | Sluľby | Tlačové správy | FAQ | Kontakt

Sanet logo

FAQ
Ako sa pripoji» do SANET-u
Ako získa» IP adresu
Ako získa» IPv6 adresu
Ako registrova» doménu druhej úrovne pod TLD .sk
Ako registrova» reverznú doménu
--- Ako získa» IP adresu

Registračný formulár pre zakládné a stredné skoly je tu!

Verzia pre tlač

---------------------------------------------------------------------------
        Registracne formulare SANET-LIR

---------------------------------------------------------------------------
Udaje vo formularoch budu pouzite do medzinarodnych databaz, preto ich
vyplnajte anglicky. Pre komunikaciu so SANET-LIR je preferovany E-mail.
V pripade, ze budeme pozadovat pisomnu kopiu s peciatkou a podpisom,
bude to pri formulari uvedene. Udaje budu pouzite do pocitacovych databaz,
preto budeme radi, ak nam dodate vyplnene formulare v digitalnej forme
(E-mail, 3.5" disketa - tar, DOS).
Urychli to aj spracovanie Vasej ziadosti.

FORMULARE VYPLNAJTE BEZ DIAKRITIKY A POSIELAJTE AKO OBYCAJNY TEXT!!!
(FORMATY TYPU .DOC, .RTF, .PDF A POD. VAM BUDU VRATENE A BUDU POZADOVANE
 AKO OBYCAJNY TEXT)

UPOZORNENIE: SANET-LIR prideluje IP adresy len sietam, ktore budu pripojene
do siete SANET. Pouzivatelia ostatnych sieti musia pre pridelenie adresy
kontaktovat organizaciu, ktora im poskytuje pripojenie (poskytovatela pri-
pojenia).
---------------------------------------------------------------------------
Formular A                          2013/10/30
---------------------------------------------------------------------------


Formular pre registraciu IP adresy:
---------------------------------------------------------------------------

Jedinecnost pridelenych IP adries je zaistovana centralnou evidenciou sieti
a osob za ne zodpovednych. V Europe je pridelovanie IP adries koordinovane
RIPE (Reseaux IP Europeens). RIPE NCC (Network Coordination Center)
odovzdava zodpovednost za pridelovanie adries prevadzkovatelom sieti a lokalnym
registratorom.

V sieti SANET je za pridelovanie IP adries zodpovedny SANET-LIR pracujuci
na CVT STU Bratislava.

Pre pridelenie IP adresy je potrebne vyplnit nasledujuci formular (dokladne
si prestudujte samotny formular, vysvetlujuce informacie aj prilozeny priklad,
pretoze v pripade nespravneho vyplnenia Vam bude poziadavka vratena a pri-
delenie IP adries sa predlzi. Pripadne nejasnosti adresujte na nasu adresu
ip-request(at)lir.sanet.sk ):
#[GENERAL INFORMATION]#
request-type: pa-ipv4
form-version: 1.1
x-ncc-regid:

#[ADDRESS SPACE USER]#
legal-organisation-name: 
organisation-location: 
website-if-available: 

space-available: 


#[SANET INFO TEMPLATE]#

form-id: SANET-20131030
inet-nod:
inet-date:
inet-con:
org-typ:
provider:
ip-prov:


#[ADDRESSING PLAN]#
number-of-subnets:
address-space-returned:

%
%
%      Immediate  9mon  Purpose
subnet:
totals:

netname: 


#[EQUIPMENT DESCRIPTION]#
equipment-name:
manufacturer-name:
model-number:
other-data:


#[NETWORK DESCRIPTION]#


#[NETWORK DIAGRAM]#
diagram-attached:


#[NETWORK TEMPLATE]#

inetnum:
netname:
descr:
descr:
country:
admin-c:
tech-c:
status:
changed:
source: RIPE

#[PERSON TEMPLATE]#

person:
address:
address:
address:
e-mail:
phone:
fax-no:
nic-hdl:
changed:
source: RIPE

#[END of REQUEST]#

Potvrdzujem, ze vyssie uvedene informacie su spravne a suhlasim s tym, ze:
1. poskytnute kontaktne informacie tykajuce sa pridelenia mozu byt ulozene
  v RIPE DB, ktorej obsah je verejne pristupny
2. adresny blok moze byt vymeneny, ak to bude vyzadovat routing
3. pridelene adresy uvolnim v pripade zmeny poskytovatela pripojenia do Inter-
  netu, v pripade zrusenia pripojenia do SANETu alebo v pripade, ze sa do
  SANETu nepripojim vobec.
4. uvolnenie adries (z dovodu zmeny poskytovatela pripojenia do Internetu
  alebo nepouzivania) oznamim SANET-LIR na niektoru z adries uvedenych
  v tomto dokumente, najneskor do 1 mesiaca                    podpis a peciatkaVyplneny formular poslite postou na adresu:

    SANET
	Vazovova 5
	811 07 Bratislava


alebo E-mailom na :

    ip-request(at)lir.sanet.skPozn.: u tohto formulara prosime o zaslanie ako vytlacenej a podpisanej,
    tak i digitalnej formy


---------------------------------------------------------------------------
Prilohy                           2013/10/30
---------------------------------------------------------------------------

Popis jednotlivych poloziek vo formulari
---------------------------------------------------------------------------


#[GENERAL INFORMATION]#      
request-type: pa-ipv4     
form-version: 1.1

    Nemente prosim informaciu v polickach 'request-form' a 'form-version'.

x-ncc-regid: 
    ID registratora, vyplni SANET-LIR


#[ADDRESS SPACE USER]#

    V tejto casti uvedte kontaktne informacie organizacie, ktora 
    pozadovane IP adresy bude pouzivat (dalej iba pouzivatel).

legal-organisation-name:
    oficialne meno organizacie, ktora pridelene IP adresy bude pouzivat

    Format: volny text
    Priklad:
        legal-organisation-name: Slovak Technical University
    Povinne

organisation-location:
    lokalita, v ktorej sa nachadza centrala organizacie

    Format: volny text
    Priklad:
        organisation-location: Kamenna 8, 812 04 Bratislava, Slovensko
    Povinne

website-if-available:
    URL web stranok organizacie ak existuje

    Format: URL
    Priklad: 
        website-if-available: www.stuba.sk
    Povinne

space-available:
    Mali by ste zasielat ziadost o adresny priestor, ktory bude 
    potrebny v predpovedatelnej buducnosti, a pre pokrytie 
    potreby ktoreho nemate v sucasnosti dost priestoru. 
    Ak ziadate o pridelenie adresneho priestoru v situacii, ked 
    mate nepouzivany adresny priestor, ktory by mohol sluzit pre 
    ucely ziadaneho noveho, odpovedzte prosim "Yes" a uvedte 
    dovod, preco je potrebny dalsi adresny priestor.
    
    Format: No   alebo   Yes + volny text
    Priklad: 
        space-available: No
    Povinne


#[SANET INFO TEMPLATE]#

form-id: SANET-20131030
    Nemente prosim tuto polozku

inet-nod:
    Uzol, v ktorom budete pripojeni
    10 - STU FEI Bratislava
    11 - STU CVT Bratislava
    12 - SAV VS Bratislava
    13 - SVS Bratislava
    15 - Trencianska univerzita A. Dubceka Trencin
    16 - Trencianska univerzita A. Dubceka Puchov
    20 - UMB, UAKOM Banska Bystrica
    21 - SVS Banska Bystrica
    25 - Geofyzikalny ustav SAV Hurbanovo
    26 - SVS Lipt. Mikulas
    30 - TU UVT Kosice
    31 - UPJS CIaKT Kosice
    34 - SS Trebisov
    35 - Gymnazium Spisska Nova Ves
    40 - SPU Nitra
    41 - Univerzita J.Selyeho Komarno
    45 - ZU FRI, Detas. pracovisko Prievidza
    50 - ZU UVT Zilina
    60 - TU CIT Zvolen
    70 - PU Presov
    75 - Katolicka univerzita Ruzomberok
    80 - JLF UK Martin
    90 - STU MTF Trnava
    91 - SVS Piestany
    95 - SAV Astron.ustav Tatr. Lomnica
    00 - iny (prosim specifikujte)

    Format: jedno z cisel uvedenych v zozname vyssie
    Priklad:
        inet-nod: 10
    Povinne

inet-date:
    Predpokladany termin pripojenia

    Format: RRRRMM (RRRR - rok, MM - mesiac) alebo CONNECTED
    Priklad:
        inet-date: 199610
    Povinne

inet-con:
    Typ pripojenia
    a- iba E-mail
    b- interaktivne pripojenie (dial-up IP) jedneho alebo viacerych
      pocitacov nezvisle
    c- interaktivne pripojenie (dial-up IP) lokalnej siete
    d- pripojenie pevnou linkou
    e- nikdy nebude pripojena
    f- iny (prosim specifikujte)

    Format: jedno z pismen a, b, c, d, e, f.
    Priklad:
        inet-con: d
    Povinne

org-typ:
    Typ organizacie
    a- akademicka
    b- vladna
    c- nezarobkova nevladna
    d- komercny vyskum, vyvoj
    e- komercna

    Format: jedno z pismen a, b, c, d, e.
    Priklad:
        org-typ: a
    Povinne

provider:
    Kto vam bude poskytovat IP pripojenie
    a- CESNET
    b- EUnet
    c- SANET
    d- iny (prosim specifikujte)
    e- nevieme, neuvazujeme

    Format: jedno z pismen a, b, c, d, e.
    Priklad:
        provider: a
    Povinne

ip-prov:
    Budete poskytovat IP sluzby dalsim organizaciam

    Format: Yes albo No
    Priklad:
        ip-prov: No
    Povinne


#[ADDRESSING PLAN]#

number-of-subnets:
    V polozke 'number-of-subnets' prosim uvedte celkovy pocet 
    podsieti uvedenych v tabulke nizsie. 

    Format: cislo
    Prikald:
        number-of-subnets: 2
    Povinne

address-space-returned:
    Informacia, ci uzivatel vrati v minulosti jemu prideleny adresny 
    priestor. Uvedte prosim vsetky prefixy, ktore vratite, ktoremu 
    LIR a k akemu datumu. Uvedte separatne pole (address-space-returned:) 
    pre kazdy prefix. 

    Fromat: No   alebo   <x.x.x.x/xx> to <LIR> by <yyyymmdd>
	Priklad:
        address-space-returned: No
    Povinne

%
%
%      Immediate  9mon  Purpose
subnet:
totals:
    Tato tabulka reprezentuje kazdu podsiet a popis jej pouzitia 
    v ramci ziadaneho adresneho priestoru. V tabulke prosim 
    opakujte polozku 'subnet:' pre kazdu ziadanu podsiet -
    fyzicky (smerovacom) oddelene segmenty. 

    Immediate:
    9mon:
      prosim uvedte pocet IP adries potrebny pre danu
      podsiet v case podania ziadosti (Immedate) a planovany pocet
      v priebehu 9 mesiacov (9mon).
      - povinne

    Purpose:
      Uvedte prosim strucny popis urcenia podsiete. 
      - povinne

    V polozke 'totals' uvedte prosim sumar za kazdy stlpcek. Hodnota 
    v stlpceku pod 'Size in CIDR' vyjadruje celkovu velkost potrebneho 
    adresneho priestoru. 

netname:
    Oficialne meno siete

    Format: iba velke pismena, cisla a "-" , prvy znak musi byt
        pismeno
    Priklad:
        netname: SANET-SK-II
    Povinne, bude overena jedinecnost nazvu


#[EQUIPMENT DESCRIPTION]#

    Popiste prosim v sieti pouzite zariadenia. Naznacte funkciu 
    zariadenia a uvedte informacie tykajuce sa sposobu, akym 
    zariadenie pouziva IP adresny priestor. 

equipment-name:
    Typ zariadenia vyzadujuceho verejne IP adresy (Router, Switch, 
    ATM, Workstation, a pod.) v ramci tejto ziadosti. 

    Format: volny text
    Priklad: 
        equipment-name: Servers

manufacturer-name:
    Dodavatel zariadenia uvedeneho v polozke 'equipment-name'.

    Format: volny text
    Priklad: 
        manufacturer-name: Sun

model-number:
    Oznacenie modelu zariadenia uvedeneho v polozke 'equipment-name'.

    Format: volny text
    Priklad: 
        model-number: Fire v1280

other-data:
    V tejto polozke prosim uvedte akekolvek dodatocne informacie, 
    ktore objasnia, akym sposobom zariadenie alebo model pouziva 
    IP adresny priestor. Napriklad pocet kariet, portov, sietovych 
    rozhrani zariadenia. Ak so zariadenim uzivany software vyzaduje 
    viacero IP adries mali by ste to popisat. 

    Format: volny text
    Priklad: 
        other-data: 20 units

    Opakujte tuto sablonu (vsetky styri policka) tolko krat, kolko
    je potrebne pre popisanie zariadeni vztahujucich sa na IP 
    adresny priestor, o ktory ziadate v 'Addressing plan template'.
    Medzi kazdymi dvomi vyplnenymi sablonami prosim vynechajte riadok. 


#[NETWORK DESCRIPTION]#

    Priestor pre volny text, kde mozte zahrnut dodatocne informacie,
    o ktorych si myslite, ze budu napomocne RIPE NCC a hostmastrovi 
    pri vyhodnocovani Vasej ziadost. Ak hostmaster potrebuje dalsie 
    informacie pre lepsie pochopenie Vasej ziadosti, moze Vas o ne 
    poziadat.


#[NETWORK DIAGRAM]#

diagram-attached:
    Uvedte prosim skutocnost, ci ste k ziadosti pripojili schemu 
    siete vo formate JPEG alebo PostScript. Schema moze byt 
    odoslana ako MIME priloha k emailu so ziadostou. Mapa 
    s topologiou siete moze byt uzitocna pri objasneni nastavenia
    siete a ilustracii potreby ziadanych IP adries. 

    Format: Yes   alebo   No
    Priklad:
        diagram-attached: No
    Povinne


#[NETWORK TEMPLATE]#

inetnum:
    Prideleny rozsah IP adries, vyplni SANET-LIR

netname:
    Oficialne meno siete

    Format: iba velke pismena, cisla a "-" , prvy znak musi byt
        pismeno
    Priklad:
        netname: SANET-SK-II
    Povinne, bude overena jedinecnost nazvu

descr:
    Popis siete
    Meno organizacie a miesto
    Postovu adresu nie je potrebne uvadzat, je obsiahnuta v zaznamoch
    kontaktnych osob.

    Format: volny text, moze byt aj viac riadkov
    Priklad:
        descr: SANET
        descr: Slovak Technical University
        descr: Faculty of Electrical Engineering
        descr: Bratislava
    Povinne

country:
    Krajina, kde se siet nachadza

    Format: ISO3166 kod krajiny (2 znaky) - pre Slovensko SK
    Priklad:
        country: SK
    Povinne

admin-c:
    administrativny kontakt. Riesi administrativne
    problemy pri registracii a prevadzke siete.

    Polozke zodpoveda zaznam osoby

    Format: NIC-handle (ak existuje)  alebo  meno priezvisko
    Priklad:
        admin-c: Emil Barta
    Povinne, moze sa opakovat

tech-c:
    Meno technickeho kontaktu. Riesi technicke problemy pri
    prevadzke siete (napr. routing ap).

    pozri admin-c

status:
    Specifikuje, ci su pozadovane IP adresy nezavisle od providera.

    Format: vyplna sa iba "ASSIGNED PA" alebo "ASSIGNED PI"
    Priklad:
        status: ASSIGNED PA
    Povinne

source: RIPE
    Povinne

#[PERSON TEMPLATE]#

person:
    Plne meno, musi sa zhodovat s menom administrativneho
    alebo technickeho kontaktu

    Format: meno priezvisko
    Priklad:
        person: Emil Barta

address:
    Postova adresa

    Format: viac riadkov volneho textu
        Mesto a PSC na samostatnom riadku
        Krajina na poslednom riadku
    Priklad:
        address: Vypoctove stredisko FEI STU
        address: Ilkovicova 3
        address: Bratislava
        address: 812 19
        address: Slovakia
    Povinne

e-mail:
    E-mailova adresa

    Format: Platna domenova adresa (pokial mozno bez !, %, ::)
    Priklad:
        e-mail: emil@elf.stuba.sk

phone:
    Telefon
    Moze byt viac riadkov v pozadovanom poradi

    Format: + 
        Ak mate ustrednu so spojovatelkou uvedte "ext." a cislo linky
    Priklad:
        phone: +421 7 60291575
        phone: +421 7 60291111 ext. 575
    Povinne, moze sa opakovat

fax-no:
    Telefax

    pozri telefon

nic-hdl:
    NIC handle. Ak mate zaznam v databaze NIC, uvedte ho

    Format: NIC format
    Priklad:
        nic-hd: EB113-RIPE
    Nepovinne

source: RIPE
    Povinne

    Kontaktne informacie pre kazdu dalsiu osobu nominovanu na poziciu
    administrativny alebo technicky kontakt prosim rozpiste v osobitnom
    bloku. Bloky kontaktnych informacii roznych osob prosim vzajomne
    oddelte od seba prazdnym riadkom (vid prilozeny priklad vyplneneho
    formulara nizsie).

#[END of REQUEST]#---------------------------------------------------------------------------

Priklad kompletne vyplneneho formulara:

#[GENERAL INFORMATION]#      
request-type: pa-ipv4     
form-version: 1.1

#[ADDRESS SPACE USER]#
legal-organisation-name: Slovak Tourist Board
organisation-location: Banska Bystrica, Slovakia
website-if-available: www.sacr.sk

space-available: No


#[SANET INFO TEMPLATE]#

form-id: SANET-20131030
inet-nod:    20
inet-date:   199709
inet-con:    d
org-typ:    e
provider:    c
ip-prov:    No


#[ADDRESSING PLAN]#
number-of-subnets: 1
address-space-returned: No

%
%
%         Immediate   9mon   Purpose 
subnet:       93     140   servers, office PCs, printers
totals:       93     140   

netname: TOURIST-SK

#[EQUIPMENT DESCRIPTION]#
equipment-name: Servers (DNS, web, SMTP)
manufacturer-name: Intel
model-number: Pentium 4 Entry level 
other-data: 3 units

equipment-name: Workstations (OS Win95, Win98, w2k, Win XP, Redhat)
manufacturer-name: Dell
model-number: Optiplex GX150
other-data: 84 units

equipment-name: Printers
manufacturer-name: HP
model-number: Laserjet 4L
other-data: 3 units

equipment-name: Switches
manufacturer-name: cisco
model-number: catalyst c3550 48 EMI/SMI
other-data: 3 units


#[NETWORK DESCRIPTION]#


#[NETWORK DIAGRAM]#
diagram-attached: No


#[NETWORK TEMPLATE]#

inetnum:   
netname:   TOURIST-SK
descr:    Slovak Tourist Board
descr:    Banska Bystrica
country:   SK
admin-c:   LN247-RIPE
tech-c:   BL232-RIPE
changed:   
source:   RIPE

#[PERSON TEMPLATE]#

person:   Lambert Neky
address:   Slovenska agentura pre cestovny ruch
address:   Namestie Slobody 2
address:   Banska Bystrica
address:   974 00
address:   Slovakia
phone:    +421 48 742860
e-mail:   l_neky_@sacr.sk
nic-hdl:   LN247-RIPE
changed:   
source:   RIPE

person:   Beata Lukacova
address:   Slovenska agentura pre cestovny ruch
address:   Namestie Slobody 2
address:   Banska Bystrica
address:   974 00
address:   Slovakia
phone:    +421 48 742860
e-mail:   b_lukac_@sacr.sk
nic-hdl:   BL232-RIPE
changed:   
source:   RIPE

#[END of REQUEST]# 
©2002 SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava, Slovakia, tel/fax: +421-2-52498094,
E-mail: www-admin@sanet.sk, webdesign: msj:c®eative