SANET | Sie» | Sluľby | Projekty | Verejné obstarávanie | Tlačové správy | FAQ | Kontakt

Sanet logo

FAQ
Ako sa pripoji» do SANET-u
Ako získa» IP adresu
Ako získa» IPv6 adresu
Ako registrova» doménu druhej úrovne pod TLD .sk
Ako registrova» reverznú doménu
--- Ako získa» IPv6 adresu
Verzia pre tlac

---------------------------------------------------------------------------
        Registracne formulare SANET-LIR

---------------------------------------------------------------------------
Udaje vo formularoch budu pouzite do medzinarodnych databaz, preto ich
vyplnajte anglicky. Pre komunikaciu so SANET-LIR je preferovany E-mail.
V pripade, ze budeme pozadovat pisomnu kopiu s peciatkou a podpisom,
bude to pri formulari uvedene. Udaje budu pouzite do pocitacovych databaz,
preto budeme radi, ak nam dodate vyplnene formulare v digitalnej forme
(E-mail)
Urychli to aj spracovanie Vasej ziadosti.

FORMULARE VYPLNAJTE BEZ DIAKRITIKY A POSIELAJTE AKO OBYCAJNY TEXT!!!
(FORMATY TYPU .DOC, .RTF, .PDF A POD. VAM BUDU VRATENE A BUDU POZADOVANE
 AKO OBYCAJNY TEXT)

UPOZORNENIE: SANET-LIR prideluje IP adresy len sietam, ktore budu pripojene
do siete SANET. Pouzivatelia ostatnych sieti musia pre pridelenie adresy
kontaktovat organizaciu, ktora im poskytuje pripojenie (poskytovatela pri-
pojenia).
---------------------------------------------------------------------------
Formular B                          2004/07/01
---------------------------------------------------------------------------


Formular pre registraciu IPv6 adresy:
---------------------------------------------------------------------------

Jedinecnost pridelenych IPv6 adries je zaistovana centralnou evidenciou sieti
a osob za ne zodpovednych. V Europe je pridelovanie IPv6 adries koordinovane
RIPE (Reseaux IP Europeens). RIPE NCC (Network Coordination Center)
odovzdava zodpovednost za pridelovanie adries prevadzkovatelom sieti a lokalnym
registratorom.

V sieti SANET je za pridelovanie IPv6 adries zodpovedny SANET-LIR pracujuci
na CVT STU Bratislava.

Pre pridelenie IP adresy je potrebne vyplnit nasledujuci formular (dokladne
si prestudujte samotny formular, vysvetlujuce informacie aj prilozeny priklad,
pretoze v pripade nespravneho vyplnenia Vam bude poziadavka vratena a pri-
delenie IP adries sa predlzi. Pripadne nejasnosti adresujte na nasu adresu
ip-request(at)lir.sanet.sk ):
#[GENERAL INFORMATION]#
request-type: ipv6-enduser-assignment
form-version: 1.1
x-ncc-regid:

#[OVERVIEW OF ORGANISATION TEMPLATE]#
organisation-name: 
organisation-location: 
website-if-available: 

org-description:

for-whole-or-part-of-the-organisation:


#[USER TEMPLATE]#
name:
phone:
fax-no:
e-mail:
nic-hdl:


#[SANET INFO TEMPLATE]#

inet-nod:
inet-date:
inet-con:
org-typ:
provider:
ip-prov:

address-space-in-use:


#[IPv6 ASSIGNMENT USAGE PLAN]#

%     Prefix       When Used
%     Length   Immediate  1yr   2yr  Purpose
subnet: 

netname: 


#[REQUIRED INFORMATION]#
% http://www.ripe.net/ripe/docs/ripe-512
confirmation:

% a need for more than a /48 for network
reason: 

#[INSERT SUPPLEMENTAL COMMENTS]#


#[NETWORK TEMPLATE]#

inet6num:
netname:
descr:
descr:
country:
admin-c:
tech-c:
status:
changed:
source: RIPE

#[PERSON TEMPLATE]#

person:
address:
address:
address:
e-mail:
phone:
fax-no:
nic-hdl:
changed:
source: RIPE

#[END of REQUEST]#

Potvrdzujem, ze vyssie uvedene informacie su spravne a suhlasim s tym, ze:
1. adresa moze byt vymenena, ak to bude vyzadovat routing
2. pridelenu adresu uvolnim v pripade zmeny poskytovatela pripojenia do Inter-
  netu, v pripade zrusenia pripojenia do SANETu alebo v pripade, ze sa do
  SANETu nepripojim vobec.
3. uvolnenie adries (z dovodu zmeny poskytovatela pripojenia do Internetu
  alebo nepouzivania) oznamim SANET-LIR na niektoru z adries uvedenych
  v tomto dokumente, najneskor do 1 mesiaca                    podpis a peciatkaVyplneny formular poslite postou na adresu:

    SANET
	Vazovova 5
	811 07 Bratislava

alebo E-mailom na :

    ip-request(at)lir.sanet.skPozn.: u tohto formulara prosime o zaslanie ako vytlacenej a podpisanej,
    tak i digitalnej formy


---------------------------------------------------------------------------
Prilohy                           2004/07/01
---------------------------------------------------------------------------

Popis jednotlivych poloziek vo formulari
---------------------------------------------------------------------------


#[GENERAL INFORMATION]#      
request-type: ipv6-enduser-assignment
form-version: 1.1

    Nemente prosim informaciu v polickach 'request-form' a 'form-version'.

x-ncc-regid: 
    ID registratora, vyplni SANET-LIR


#[OVERVIEW OF ORGANISATION TEMPLATE]#

    V tejto casti uvedte kontaktne informacie organizacie, ktora 
    pozadovane IP adresy bude pouzivat (dalej iba pouzivatel).

organisation-name:
    oficialne meno organizacie, ktora pridelene IP adresy bude pouzivat

    Format: volny text
    Priklad:
        legal-organisation-name: Slovak Technical University
    Povinne

organisation-location:
    lokalita, v ktorej sa nachadza centrala organizacie

    Format: volny text
    Priklad:
        organisation-location: Kamenna 8, 812 04 Bratislava, Slovensko
    Povinne

website-if-available:
    URL web stranok organizacie ak existuje

    Format: URL
    Priklad: 
        website-if-available: www.stuba.sk
    Povinne

org-description:
    Relevatne informacie o organizacii, pre ktoru ziadate 
    o pridelenie adresneho priestoru, sluzby ktore poskytuje. 
    Mozte uviest geograficke uzemie, na ktorom organizacia 
    poskytuje sluzby, typ zakaznikov a pod.

    Format: volny text
    Povinne

for-whole-or-part-of-the-organisation:
    Podavate tuto IPv6 ziadost za celu organizaciu alebo 
    dalsie casti organizacie este budu ziadat o pridelenie 
    adresneho rozsahu (napr. od inych Lokalnych Internetovych
    Registratorov - LIRov) ?

    Format: volny text
    Priklad: 
        for-whole-or-part-of-the-organisation: This request 
        is for all of Slovak Technical University
    Povinne


#[USER TEMPLATE]#
    Uvedte prosim informacie o osobe za organizaciu podavajucu
    ziadost, teda koncoveho uzivatela adresneho rozsahu. Obvykle 
    rovnaka ako administrativnym kontakt (vid. [PERSON TEMPLATE] 
    nizsie). 
name:
    Plne meno. 

    Format: meno priezvisko
    Priklad:
        person: Jan Novak
    Povinne

e-mail:
    E-mailova adresa

    Format: Platna domenova adresa (pokial mozno bez !, %, ::)
    Priklad:
        e-mail: jan_novak_@stuba.sk

phone:
    Telefon
    Moze byt viac riadkov v pozadovanom poradi

    Format: + 
        Ak mate ustrednu so spojovatelkou uvedte "ext." a cislo linky
    Priklad:
        phone: +421 7 60291575
        phone: +421 7 60291111 ext. 575
    Povinne, moze sa opakovat

fax-no:
    Telefax

    pozri telefon

nic-hdl:
    NIC handle. Ak mate zaznam v databazi NIC, uvedte ho

    Format: NIC format
    Priklad:
        nic-hd: EB113-RIPE
    Nepovinne


#[SANET INFO TEMPLATE]#

inet-nod:
    Uzol, v ktorom budete pripojeni
    10 - STU FEI Bratislava
    11 - STU CVT Bratislava
    12 - SAV VS Bratislava
    13 - SVS Bratislava
    15 - Trencianska univerzita A. Dubceka Trencin
    16 - Trencianska univerzita A. Dubceka Puchov
    20 - UMB, UAKOM Banska Bystrica
    21 - SVS Banska Bystrica
    26 - SVS Lipt. Mikulas
    30 - TU UVT Kosice
    31 - UPJS CIaKT Kosice
    32 - SVS Michalovce
    34 - Zdruzena SS Trebisov
    40 - SPU Nitra
    45 - ZU FRI, Detas. pracovisko Prievidza
    50 - ZU UVT Zilina
    60 - TU UVT Zvolen
    70 - PU Presov
    75 - ZU FRI, Detas. pracovisko Ruzomberok
    80 - JLF UK Martin
    90 - STU MTF Trnava
    91 - SVS Piestany
    95 - SAV Astron.ustav Tatr. Lomnica
    00 - iny (prosim specifikujte)

    Format: jedno z cisel uvedenych v zozname vyssie
    Priklad:
        inet-nod: 10
    Povinne

inet-date:
    Predpokladany termin pripojenia

    Format: RRRRMM (RRRR - rok, MM - mesiac) alebo CONNECTED
    Priklad:
        inet-date: 199610
    Povinne

inet-con:
    Typ pripojenia
    a- iba E-mail
    b- interaktivne pripojenie (dial-up IP) jedneho alebo viacerych
      pocitacov nezvisle
    c- interaktivne pripojenie (dial-up IP) lokalnej siete
    d- pripojenie pevnou linkou
    e- nikdy nebude pripojena
    f- iny (prosim specifikujte)

    Format: jedno z pismen a, b, c, d, e, f.
    Priklad:
        inet-con: d
    Povinne

org-typ:
    Typ organizacie
    a- akademicka
    b- vladna
    c- nezarobkova nevladna
    d- komercny vyskum, vyvoj
    e- komercna

    Format: jedno z pismen a, b, c, d, e.
    Priklad:
        org-typ: a
    Povinne

provider:
    Kto vam bude poskytovat IP pripojenie
    a- CESNET
    b- EUnet
    c- SANET
    d- iny (prosim specifikujte)
    e- nevieme, neuvazujeme

    Format: jedno z pismen a, b, c, d, e.
    Priklad:
        provider: a
    Povinne

ip-prov:
    Budete poskytovat IP sluzby dalsim organizaciam

    Format: Yes alebo No
    Priklad:
        ip-prov: No
    Povinne

address-space-in-use:
    Uvedte prosim rozsahy IPv4 alebo IPv6 adresneho priestoru, 
    ktore Vasa organizacia pouziva alebo ma pridelene. Uvedte
    separatne policko (address-space-in-use:) pre kazdy prefix.

    Fromat: No   alebo   
    Priklad:
        address-space-in-use: No
    Povinne


#[IPv6 ASSIGNMENT USAGE PLAN]#

%
% Prefix When Used
% Length Immediate  1yr  2yr  Purpose
subnet:
    Tato tabulka reprezentuje kazdu podsiet a popis jej pouzitia 
    v ramci ziadaneho adresneho priestoru. V tabulke prosim 
    opakujte polozku 'subnet:' pre kazdu ziadanu podsiet -
    fyzicky (smerovacom) oddelene segmenty. 

    Prefix Length:
      V IPv6 lomitkovej notacii (analogia s CIDR notaciou v IPv4) 
      uvedte rozsah adresneho priestoru, ktory Vasa organizacia
      planuje pouzit pre konkretnu podsiet. Specifikujte len jednu 
      velkost podsiete. 
      - povinne

    Immediate:
    1yr:
    2yr:
      Uvedte x respektive - v pripade ze podsiet planujete pouzit
      respektive nebude pouzita v case do troch mesiacov od podania 
      ziadosti (Immedate), v priebehu 1 roka (1yr) a v priebehu 
      2 rokov (2yr). 
      - povinne

    Purpose:
      Uvedte prosim strucny popis urcenia podsiete. Ak pre popis 
      nie je dost miesta, uvedte prosim titulok a popis k nemu 
      umiestnite pod tabulku.
      - povinne

netname:
    Oficialne meno siete

    Format: iba velke pismena, cisla a "-" , prvy znak musi byt
        pismeno
    Priklad:
        netname: SANET-SK-II
    Povinne, bude overena jedinecnost nazvu


#[REQUIRED INFORMATION]#

confirmation:
    IPv6 adresny priestor je alokovany Lokalnemu Inernetovemu 
    Registratorovi a prideleny koncovemu uzivatelovi v sulade 
    so suborom pravidiel urcenych komunitou RIPE. 
    Potvrdte prosim za koncoveho uzivatela, ze ste citali 
    dokument "IPv6 Address Allocation and Assignment Policy",
    a akceptujete ho. Dokument je pristupny na: 
    http://www.ripe.net/ripe/docs/ripe-512

    Format: volny text
    Priklad:
        Slovak Technical Univerzity has read the IPv6 policy 
        document and agrees to follow the RIPE IPv6 policy.
        STU does not consider IPv6 address space as property.
    Povinne

reason:
    Uvedte prosim opodstatnenie pre pridelenie vacsieho 
    ako standardneho adresneho segmentu. 

    Format: volny text
    Povinne


#[INSERT SUPPLEMENTAL COMMENTS]#

    Priestor pre volny text, kde mozte zahrnut dodatocne informacie,
    o ktorych si myslite, ze su dolezite a nezmestili sa do ziadnej 
    z predchadzajucich sekcii. 


#[NETWORK TEMPLATE]#

inet6num:
    Prideleny rozsah IP adries, vyplni SANET-LIR

netname:
    Oficialne meno siete

    Format: iba velke pismena, cisla a "-" , prvy znak musi byt
        pismeno
    Priklad:
        netname: SANET-SK-II
    Povinne, bude overena jedinecnost nazvu

descr:
    Popis siete
    Meno organizacie a miesto
    Postovu adresu nie je potrebne uvadzat, je obsiahnuta v zaznamoch
    kontaktnych osob.

    Format: volny text, moze byt aj viac riadkov
    Priklad:
        descr: SANET
        descr: Slovak Technical University
        descr: Faculty of Electrical Engineering
        descr: Bratislava
    Povinne

country:
    Krajina, kde se siet nachadza

    Format: ISO3166 kod krajiny (2 znaky) - pre Slovensko SK
    Priklad:
        country: SK
    Povinne

admin-c:
    administrativny kontakt. Riesi administrativne
    problemy pri registracii a prevadzke siete. 

    Polozke zodpoveda zaznam osoby

    Format: NIC-handle (ak existuje)  alebo  meno priezvisko
    Priklad:
        admin-c: Emil Barta
    Povinne, moze sa opakovat

tech-c:
    Meno technickeho kontaktu. Riesi technicke problemy pri
    prevadzke siete (napr. routing ap).

    pozri admin-c

status:
    Status pridelenia, vyplni SANET-LIR

source: RIPE
    Nemente prosim informaciu pri atribute source.
    Povinne

#[PERSON TEMPLATE]#

person:
    Plne meno, musi sa zhodovat s menom administrativneho
    alebo technickeho kontaktu

    Format: meno priezvisko
    Priklad:
        person: Emil Barta

address:
    Postova adresa

    Format: viac riadkov volneho textu
        Mesto a PSC na samostatnom riadku
        Krajina na poslednom riadku
    Priklad:
        address: Vypoctove stredisko FEI STU
        address: Ilkovicova 3
        address: Bratislava
        address: 812 19
        address: Slovakia
    Povinne

e-mail:
    E-mailova adresa

    Format: Platna domenova adresa (pokial mozno bez !, %, ::)
    Priklad:
        e-mail: emil@elf.stuba.sk

phone:
    Telefon
    Moze byt viac riadkov v pozadovanom poradi

    Format: + 
        Ak mate ustrednu so spojovatelkou uvedte "ext." a cislo linky
    Priklad:
        phone: +421 7 60291575
        phone: +421 7 60291111 ext. 575
    Povinne, moze sa opakovat

fax-no:
    Telefax

    pozri telefon

nic-hdl:
    NIC handle. Ak mate zaznam v databazi NIC, uvedte ho

    Format: NIC format
    Priklad:
        nic-hd: EB113-RIPE
    Nepovinne

source: RIPE
    Nemente prosim informaciu pri atribute source.
    Povinne

#[END of REQUEST]#---------------------------------------------------------------------------

Priklad kompletne vyplneneho formulara:

#[GENERAL INFORMATION]#      
request-type: ipv6-enduser-assignment
form-version: 1.1

#[ADDRESS SPACE USER]#
organisation-name: Slovak Tourist Board
organisation-location: Banska Bystrica, Slovakia
website-if-available: www.sacr.sk

org-description: Slovak Tourist Board was set up as a non-commercial 
organisation. The main task of the board is to assist in the development
of tourism in Slovakia trough marketing research and evaluation, 
publication of printed and audio-visual promotion materials, 
support for tourism organisation participation in exhibitions 
and fairs abroad.

for-whole-or-part-of-the-organisation: This request is for Slovakian 
office only. Slovak Tourist Board branches in other countries 
will ask for the address space of their own.


#[USER TEMPLATE]#
person:   Lambert Neky
phone:    +421 48 742860
fax-no:   +421 48 742861
e-mail:   l_neky_@sacr.sk
nic-hdl:   LN247-RIPE


#[SANET INFO TEMPLATE]#

inet-nod:    20
inet-date:   199709
inet-con:    d
org-typ:    e
provider:    c
ip-prov:    No

address-space-in-use: 193.87.254.0/24


#[IPv6 ASSIGNMENT USAGE PLAN]#

%    Prefix  When Used   
%    Length  Immediate  1yr   2yr   Purpose
subnet:  /56     x    x    x   Financial Services Department
subnet:  /56     x    x    x   Marketing Services Department
subnet:  /56     x    x    x   Head Office

netname: TOURIST-SK


#[REQUIRED INFORMATION]#
confirmation: Slovak Tourist Board has read the IPv6 policy document
and agrees to follow the RIPE IPv6 policy. SACR does not consider
IPv6 address space as property. 

reason: 

#[INSERT SUPPLEMENTAL COMMENTS]#


#[NETWORK TEMPLATE]#

inet6num:   
netname:   TOURIST-SK
descr:    Slovak Tourist Board
descr:    Banska Bystrica
country:   SK
admin-c:   LN247-RIPE
tech-c:   BL232-RIPE
changed:   
source:   RIPE

#[PERSON TEMPLATE]#

person:   Lambert Neky
address:   Slovenska agentura pre cestovny ruch
address:   Namestie Slobody 2
address:   Banska Bystrica
address:   974 00
address:   Slovakia
phone:    +421 48 742860
e-mail:   l_neky_@sacr.sk
nic-hdl:   LN247-RIPE
changed:   
source:   RIPE

person:   Beata Lukacova
address:   Slovenska agentura pre cestovny ruch
address:   Namestie Slobody 2
address:   Banska Bystrica
address:   974 00
address:   Slovakia
phone:    +421 48 742860
e-mail:   b_lukac_@sacr.sk
nic-hdl:   BL232-RIPE
changed:   
source:   RIPE

#[END of REQUEST]# 


©2002 SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava, Slovakia, tel/fax: +421-2-52498094,
E-mail: www-admin@sanet.sk, webdesign: msj:c®eative