SANET | Sieť | Služby | Projekty | Verejné obstarávanie | Tlačové správy | FAQ | Kontakt

Sanet logo

SANET
O SANET-e
Organizačná štruktúra
História
Pravidlá používania siete
Stanovy združenia
Prihláška do združenia
Poplatky
Zápisnice
--- Čo je SANET

Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET je samostatnou právnickou osobou so sídlom v Bratislave. Združenie je nezisková organizácia, ktorá vykonáva svoju činnosť v zmysle príslušných zákonov Slovenskej republiky. Cieľom Združenia je zabezpečenie prevádzky dátovej siete SANET a poskytovanie ďalších telekomunikačných a informačných služieb v súlade s príslušnými právnymi predpismi pri dodržaní stanovených podmienok najmä pre akademickú, t.j. vedecko-výskumnú, univerzitnú a vzdelávaciu sféru v Slovenskej republike.

Združenie na zabezpečenie prevádzky siete dostáva dotáciu z ministerstva školstva a pripojenie do európskej siete pre vedu výskum a vzdelávanie GEANT hradí SANET čiastočne aj z európskych fondov. Iné ako akademické inštitúcie, napríklad nemocnice, knižnice, štátne organizácie musia uhradiť časť nákladov (pretože nie sú napojené na rozpočet kapitoly rezortu školstva). SANET je nekomerčná nezisková organizácia, ktorá poskytuje služby výhradne svojim členom a členmi sa môžu stať len organizácie, spĺňajúce stanovené kritériá, obdobné aké platia v iných akademických sieťach v Európe. Na sieti nesmú prebiehať žiadne komerčné transakcie a reklama.

SANET nemá vlastných zamestnancov, pracuje ako občianske združenie a o zabezpečenie jeho fungovania sa starajú zamestnanci organizácií jeho členov. Napríklad všetci správcovia uzlov siete sú zamestnancami univerzít. Preto je fungovanie akademickej siete oveľa lacnejšie ako keby bola štátnou rozpočtovou, príspevkovou alebo komerčnou organizáciou. Rovnaký štatút neziskových (public) organizácií má väčšina z cca 30 organizácií akademických sietí v Európe a mnohých ďalších inde vo svete.

SANET, z anglického Slovak Academic Network, je dátová sieť internetového typu pre školy, ale aj iné vzdelávacie a vedecké inštitúcie, ktorej výhodou je, že má parametre porovnateľné so špičkovými svetovými sieťami. Sieť vznikla v roku 1991. Stredné a základné školy sú pripojené do SANETu rýchlosťou 1 Gb/s, univerzity a vedecko-výskumné inštitúcie (SAV, iné) sú pripojené rýchlosťami 10Gb/s - 100Gb/s .

Združenia má v súčasnosti viac ako 500 členov. Patria medzi nich všetky univerzity, pracoviská Slovenskej akadémie vied, všetky vedecké a viaceré mestské knižnice, 347 stredných a základných škôl. Sú pripojené aj niektoré štátne inštitúcie a niekoľko mestských úradov. Spolu je pripojených až 300-tisíc počítačov, čo predstavuje jednu z najväčších dátových sietí na Slovensku.
©SANET, Vazovova 5, 811 07 Bratislava, Slovakia, tel/fax: +421-2-52498094,
E-mail: www-admin@sanet.sk