SANET | Network | Services | Projects | News Press | FAQ | Contact

Sanet logo

Contact
Postal Address
Board of Directors
Board of Administrators
--- Board of Administrators


The President of the Board of AdministratorsThe members of the Board of Administrators

Bratislava | Banská Bystrica | Hurbanovo | Košice | Liptovský Mikuláš | Martin | Michalovce | Nitra | Piešťany | Prievizda | Prešov | Ružomberok | Tatranská Lomnica | Trebišov | Trenčín | Trnava | Zvolen | Žilina

Bratislava
  FIIT STU
  Ing. Branislav Steinmuller
  FIIT STU
  Ilkovičova 2
  Bratislava 842 16
  E-mail: steinmul@fiit.stuba.sk
  Phone: +421-2-21022 227

  CVT STU
  Ing. Július Binder
  CVT STU
  Nám. Slobody 17
  Bratislava 812 43
  E-mail: binder@cvt.stuba.sk
  Phone: +421-2-52961 573
  Phone: +421-2-5710 4184
  Fax: +421-2-52494 351

  SAV
  Ing. Tomáš Dobiš
  Výpočtové stredisko SAV
  Dúbravska 9
  Bratislava 842 35
  E-mail: matej.orsag@savba.sk
  Phone: +421-2-593 079 03
  Fax: +421-2-547 770 87

Banská Bystrica
  UAKOM
  RNDr. Luboš Elias
  UAKOM UMB
  Kyjevské nám. 6
  Banská Bystrica 974 01
  E-mail: Lubos.Elias@uakom.sk
  Phone: +421-48-436 4079, +421-48-446 6979
  Fax: +421-48-4131 875
Hurbanovo
Melinda Vajkai
Geofyzikálny ústav SAV
Geomagnetické observatórium a seizmická stanica
Komárnanska ul. 108
Hurbanovo 947 01
E-mail: melinda@geomag.sk
Telefón: +421-35-760 2211
Fax: +421-35-760 2494
Košice
  UVT TU
  Ing. Peter Gerda
  UVT TU
  Boženy Němcovej 3
  Košice 042 00
  E-mail: peter.gerda@tuke.sk
  Phone:+421-55-6025 106
  Fax:+421-55-6253 582

  CIaKT UPJŠ
  RNDr. Emil Hutňan
  CIaKT UPJŠ
  Šrobarova 2
  Košice 041 80
  E-mail: hutnan@upjs.sk
  Phone: +421-55-234 1510
  Fax: +421-55-6231 776
Liptovský Mikuláš
Martin Plch
Školské výpočtové stredisko
Hurbanova 6
Liptovský Mikuláš 031 01
E-mail: martin.plch@svslm.sk
Phone:+421-44-5526 221 ext.15
Fax:+421-44-5528 850
Martin
Ing. Miroslav Bórik
JLF Univerzity Komenského
Záborskeho 2
Martin 036 45
E-mail: borik@mt.sanet.sk
Phone:+421-43-4133587
Fax: +421-43-4136332
Michalovce
Ing. Stanislav Královský
Školske výpočtové stredisko
Špitálska 8
Michalovce 071 92
E-mail: skral@svsmi.sk
Phone:+421-56 6441 994
Fax:+421-56 6442 187
Nitra
RNDr. Peter Škrovina
CVTaI
Slovenská poľnohospodárska univerzita
Tr. A. Hlinku 2
Nitra 949 76
E-mail: peter.skrovina@uniag.sk
Phone:+421-37-641 4861
Fax:+421-37-6511 593
Piešťany
Ing. Ľudmila Kamenická
SVS - Školské výpočtové stredisko
Bernolakova 14
Piešťany 921 69 ludka@svspn.sk
Phone:+421-33-7623218, 7622387
Fax:+421-33-7624211
Prievidza
Ing. Emil Kršák
Fakulta riadenia a informatiky
Žilinská univerzita
Bakalárska 2
Prievidza 971 01
E-mail: emil@utcpd.sk
Phone:+421-46-5423 056 ext.230
Fax:+421-46-5425 255
Prešov
Ing. Vladimír Pisarský
Prešovská univerzita
CVT PU
Ul. 17. novembra 1
Prešov 080 01
E-mail: pisarsky@unipo.sk
Phone: +421-51-7570 191
Fax: +421-51-7570 160
Ružomberok
Emil Jamrich
Fakulta riadenia a informatiky
Žilinská univerzita
Bystrická cesta 21
Ružomberok 034 01
E-mail: jamrich@utcru.sk
Phone:+421-44-4321 710 ext. 225
Fax:+421-848 4321 746
Tatranská Lomnica
RNDr. Daniel Novocký CSc.
Astronomický ústav SAV
Tatranská Lomnica 059 60
E-mail: dnovocky@ta3.sk, rkomzik@ta3.sk
Phone:+421-52-78791 30
Fax:+421-52-4467 656
Trebišov
Martin Príhoda
Združená stredná škola
Komenskeho 12
075 01 Trebišov
E-mail: admin@sostv.edu.sk
Telefón: +421-56-668 13 10
Fax: +421-56-672 52 01
Trenčín
Ing. Peter Franko
Centrum informačných technológii
Trenčianska univerzita
Študentská 2
Trenčín 911 50
E-mail: peter.franko@tnuni.sk
Phone:+421-32 7400 710
Trnava
Ing. Matej Hýroš
OKIS MtF STU
Jána Bottu 25
Trnava 917 24
E-mail: matej.hyros@stuba.sk
Phone: +421-905 357 624
Zvolen
Ing. Tibor Weis
Centrum informačných technológii
Technická Univerzita
Masarykova 24
Zvolen 960 53
E-mail: tibor@tuzvo.sk
Phone:+421-45-5206 674
Fax:+421-45-5330027
Žilina
Ing. Pavol Podhora
Ústav informačných a komunikačnýc technológii
Žilinská univerzita
Univerzitná 8215/1
Žilina 010 26
E-mail: pavol.podhora@uikt.uniza.sk
Phone:+421-41-513 1853
Fax:+421-41-513 5046
SANET, Vazovova 5, 811 07 Bratislava, Slovakia, tel/fax: +421-2-52498094,
E-mail: www-admin@sanet.sk