SANET | Sie» | Sluľby | Projekty | Verejné obstarávanie | Tlačové správy | FAQ | Kontakt

Sanet logo

Kontakt
Adresa
Predstavenstvo
Rada správcov uzlov
--- Adresa

 
SANET
Vazovova 5
811 07 Bratislava
Slovakia
tel: +421-2-52498094
E-mail: info@sanet.sk

ICO: 17055270
DIC: 2020796899

©SANET, Vazovova 5, 811 07 Bratislava, Slovakia, tel/fax: +421-2-52498094,
E-mail: www-admin@sanet.sk