SANET | Sieť | Služby | Projekty | Verejné obstarávanie | Tlačové správy | FAQ | Kontakt

Sanet logo

Projekt SANET do škôl
O projekte
Riadiaca rada
Dokumenty
Zoznam škôl
Kontakt
Prezentácia (ppt)
   
Projekt SANET2
O projekte
Riadiaca rada
Dokumenty
   
Ďalšie projekty
EDUroam
SANET TCS
   
--- O projekte SANET2

Cieľom projektu SANET2 je vybudovanie gigabitovej siete pre slovenskú akademickú a vedecko-výskumnú komunitu s napojením na transeurópsku gigabitovú sieť GEANT a svetovú sieť Internet.

Sieť SANET2 umožní využívanie vysoko rýchlostných dátových sietí v oblasti vedy, výskumu a vzdelávania, sprístupní informačné zdroje na území EÚ a SR a podporí nové služby ako sú napr. telekonferencie, dištančné vzdelávanie, medicínske konzultačné centrá a pod.

V rámci projektu SANET2 budú budované aj metropolitné dátové siete a to v mestách Bratislava, Banská Bystrica, Košice, Žilina, Nitra, Trenčín, Trnava a Prešov.

Sieť SANET2 bude sieťou uzavretou tj. bude používaná len účastníkmi, ktorí budú spĺňať stanovené zásady používania siete. V súlade so situáciou v Európe má projekt ambície pripájať postupne aj pracoviská mimo rezortu školstva najmä knižnice v pôsobnosti ministerstva kultúry, výskumné pracoviská iných rezortov, významné nemocnice, pracoviská monitorujúce životné prostredie a ďalšie inštitúcie, ktoré dodržia zásady používanie siete.

Koordinátorom a riešiteľom projektu SANET2 je Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET, ktorému vláda SR svojím uznesením č. 383/2001 uložila vytvoriť vysokorýchlostnú komunikačnú infraštruktúru SANET II s napojením na Európsku komunikačnú sieť a zabezpečiť pripojenie univerzitných centier na túto infraštruktúru.

V júni 2001, minister školstva RNDr. Milan Ftáčnik, vymenoval koordinačnú radu, ktorá je zodpovedná za priebeh realizácie projektu SANET2.

Projekt SANET2 bol ukončený 21.01.2004 schvalením záverečnej správy.

©SANET, Vazovova 5, 811 07 Bratislava, Slovakia, tel/fax: +421-2-52498094,
E-mail: www-admin@sanet.sk