SANET | Sieť | Služby | Projekty | Verejné obstarávanie | Tlačové správy | FAQ | Kontakt

Sanet logo

SANET
O SANET-e
Organizačná štruktúra
História
Pravidlá používania siete
Stanovy združenia
Prihláška do združenia
Poplatky
Zápisnice
---
Poplatky združeniu SANET

V zmysle uznesenia riadneho VZ SANET konaného dna 16.12.2008 sa upravujú poplatky združeniu SANET s účinnosťou od 1.1.2009 nasledovne:

Ročný členský poplatok: 33,- EUR ( 994,16 SK)
Mesačný poplatok za pripojenie školy do siete SANET v rámci projektu "SANET do škôl": 50,- EUR (1506,30 SK)

©SANET, Vazovova 5, 811 07 Bratislava, Slovakia, tel/fax: +421-2-52498094,
E-mail: www-admin@sanet.sk