SANET | Sieť | Služby | Projekty | Verejné obstarávanie | Tlačové správy | FAQ | Kontakt

Sanet logo

Kontakt
Adresa
Predstavenstvo
Rada správcov uzlov
--- Predstavenstvo SANETu

predseda Predstavenstva


podpredseda Predstavenstva


členovia Predstavenstva
Ing. Július Binder - binder@cvt.stuba.sk
Ing. Peter Škrovina - peter.skrovina@uniag.sk
Ing. Marián Ďurkovič - md@bts.sk
RNDr. Ľuboš Elias - Lubos.Elias@uakom.sk
Ing. Martin Chovanec - martin.chovanec@tuke.sk
Ing. Pavol Podhora - pavol.podhora@uikt.uniza.sk
Ing. Miroslav Bórik - borik@mt.sanet.sk
Mgr. Lukáš Demovič - lukas.demovic@savba.sk

členovia Revíznej komisie
Ing. Emil Barta - emil.barta@stuba.sk
RNDr. Emil Hutňan - hutnan@upjs.sk
Ing. Martin Stanislav - ms@uakom.sk
©SANET, Vazovova 5, 811 07 Bratislava, Slovakia, tel/fax: +421-2-52498094,
E-mail: www-admin@sanet.sk