SANET | Sieť | Služby | Projekty | Verejné obstarávanie | Tlačové správy | FAQ | Kontakt

Sanet logo

Kontakt
Adresa
Predstavenstvo
Rada správcov uzlov
 
Vyhľadávanie na
stránkach SANETu
--- Rada správcov uzlov


predseda Rady správcov uzlovčlenovia Rady správcov uzlov


| Bratislava | Banská Bystrica | Hurbanovo | Košice | Komárno | Liptovský Mikuláš | Martin | Nitra | Piešťany | Prievidza | Prešov | Ružomberok | Spišská Nová Ves | Tatranská Lomnica | Trebišov | Trenčín | Trnava | Zvolen | Žilina|

Ostatne pristupove body

| Humenne | Michalovce | Púchov | Rožňava | Vranov|
Bratislava
  FIIT STU - uzol č. 10
  Ing. Branislav Steinmuller
  CVKS FIIT STU
  Ilkovičova 2
  Bratislava 842 16
  E-mail: steinmul@fiit.stuba.sk
  Telefón: 02-21022 227

  CVT STU - uzol č. 11
  Ing. Július Binder
  CVT STU
  Nám. Slobody 17
  Bratislava 812 43
  E-mail: julius.binder@stuba.sk
  Telefón: 02-5710 4184
  Fax: 02-5249 4351

  SAV - uzol č. 12
  Mgr. Matej Orság
  Výpočtové stredisko SAV
  Dúbravska cesta 9
  Bratislava 845 35
  E-mail: matej.orsag@savba.sk
  Telefón: 02-3229 3123

Banská Bystrica
  UAKOM - uzol č. 20
  RNDr. Luboš Elias
  UAKOM UMB
  Národná 12
  Banská Bystrica 974 01
  E-mail: Lubos.Elias@uakom.sk
  Telefón: 048-4466 511

Humenne
  Správu uzla zabezpečuje CIaKT UPJŠ KE
  RNDr. Emil Hutňan
  CIaKT UPJŠ
  Šrobarova 2
  Košice 041 80
  E-mail: emil.hutnan@upjs.sk
  Telefón: 055-2341 510
  Fax: 055-6231 776
Hurbanovo
Geofyzikálny ústav SAV - uzol č. 25
Mgr. Melinda Vajkai
Geomagnetické observatórium a seizmická stanica
Komárnanska ul. 108
Hurbanovo 947 01
E-mail: melinda@geomag.sk
Telefón: 035-7602 211
Fax: 035-7602 494

Košice
  UVT TU - uzol č. 30
  Ing. Martin Chovanec
  UVT TU
  Boženy Nemcovej 3
  Košice 042 00
  E-mail: martin.chovanec@tuke.sk
  Telefón:055-6025 106
  Fax:055-6253 582

  CIaKT UPJŠ - uzol č. 31
  RNDr. Emil Hutňan
  CIaKT UPJŠ
  Šrobarova 2
  Košice 041 80
  E-mail: emil.hutnan@upjs.sk
  Telefón: 055-2341 510
  Fax: 055-6231 776

Komárno

Liptovský Mikuláš
  CVTI SR - ŠVS - uzol č. 26
  Ing. Martin Plch
  Hurbanova 6
  Liptovský Mikuláš 031 01
  E-mail: martin.plch@svslm.sk
  Telefón: 044-5526 221 kl.15
  Fax: 044-5528 850

Martin
  JLF Univerzity Komenského - uzol č. 80
  Ing. Miroslav Bórik
  Malá hora 4A
  Martin 036 01
  E-mail: borik@mt.sanet.sk
  Telefón: 043-2633 323
  Fax: 043-4136 332

Michalovce
  Správu uzla zabezpečuje CIaKT UPJŠ KE
  RNDr. Emil Hutňan
  CIaKT UPJŠ
  Šrobarova 2
  Košice 041 80
  E-mail: emil.hutnan@upjs.sk
  Telefón: 055-2341 510
  Fax: 055-6231 776

Nitra
  Slovenská poľnohospodárska univerzita - uzol č. 40
  RNDr. Peter Škrovina
  CVTaI
  Tr. A. Hlinku 2
  Nitra 949 76
  E-mail: peter.skrovina@uniag.sk
  Telefón: 037-6414 861
  Fax: 037-6511 593

Piešťany
  CVTI SR - ŠVS - uzol č. 91
  Ing.Miriam Rajčanová
  Bernolakova 14
  Piešťany 921 69 miriam.rajcanova@svspn.sk
  Telefón: 033-7352 825
  Fax: 033-7624 211

Prievidza
  Fakulta riadenia a informatiky - uzol č. 45
  Ing. Ondrej Karpiš
  Žilinská univerzita
  Bakalárska 2
  Prievidza 971 01
  E-mail: karpis@pd.uniza.sk
  Telefón: 041-5131 415
  Fax: 046-5425 255

Prešov
  Prešovská univerzita - uzol č. 70
  Ing. Vladimír Pisarský
  CVT PU
  Ul. 17. novembra 1
  Prešov 080 01
  E-mail: pisarsky@unipo.sk
  Telefón: 051-7570 191
  Fax: 051-7570 160

Púchov
  Správu uzla zabezpečuje CIT TnU
  Ing. Peter Franko
  Centrum informačných technológii
  Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trečíne
  Študentská 2
  Trenčín 911 50
  E-mail: peter.franko@tnuni.sk
  Telefón: 032-7400 710

Rožňava
  Správu uzla zabezpečuje CIaKT UPJŠ
  RNDr. Emil Hutňan
  CIaKT UPJŠ
  Šrobarova 2
  Košice 041 80
  E-mail: emil.hutnan@upjs.sk
  Telefón: 055-2341 510
  Fax: 055-6231 776

Ružomberok
  Katolícka univerzita v Ružomberku - uzol č. 75
  Ing. Peter Debnár
  Ustav informačných a komunikačných technologii
  Hrabovská cesta 1/A
  Ružomberok 034 01
  E-mail: peter.debnar@ku.sk
  Telefón: 0918-337 427

Spišská Nová Ves
  Gymnázium - uzol č. 35
  Ing. Radovan Papcun
  Javorová 16
  Spišská Nová Ves 052 01
  E-mail: rado@aenet.sk
  Telefón: 053-4413 948
  Fax: 053-4425 651

Tatranská Lomnica
  Astronomický ústav SAV - uzol č. 95
  RNDr. Daniel Novocký CSc.
  Tatranská Lomnica 059 60
  E-mail: dnovocky@ta3.sk, rkomzik@ta3.sk
  Telefón: 052-7879 130, 052-7879 141
  Fax: 052-4467 656

Trebišov
  Združená stredná škola - uzol č.34
  Martin Príhoda
  Komenskeho 12
  075 01 Trebišov
  E-mail: admin@sostv.sk
  Telefón: 056-6681 310
  Fax: 056-6725 201

Trenčín
  Centrum informačných technológii - uzol č. 15
  Ing. Peter Franko
  Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trečíne
  Študentská 2
  Trenčín 911 50
  E-mail: peter.franko@tnuni.sk
  Telefón: 032-7400 710

Trnava
  OKIS MtF STU - uzol č. 90
  Ing. Matej Hýroš
  Jána Bottu 25
  Trnava 917 24
  E-mail: matej.hyros@stuba.sk
  Telefón: 0905-357 624

Vranov
  Správu uzla zabezpečuje CIaKT UPJŠ KE
  RNDr. Emil Hutňan
  CIaKT UPJŠ
  Šrobarova 2
  Košice 041 80
  E-mail: emil.hutnan@upjs.sk
  Telefón: 055-2341 510
  Fax: 055-6231 776

Zvolen
  Centrum informačných technológii - uzol č.60
  Ing. Tibor Weis
  Technická Univerzita
  Masarykova 24
  Zvolen 960 53
  E-mail: tibor@tuzvo.sk
  Telefón: 045-5206 674
  Fax: 045-5330 027

Žilina
  Ústav informačných a komunikačných technológii - uzol č. 50
  Ing. Pavol Podhora
  Žilinská univerzita
  Univerzitná 8215/1
  Žilina 010 26
  E-mail: pavol.podhora@uikt.uniza.sk
  Telefón: 041-5131 853
  Fax: 041-5135 046
©SANET, Vazovova 5, 811 07 Bratislava, Slovakia, tel/fax: +421-2-52498094,
E-mail: www-admin@sanet.sk