SANET | Sieť | Služby | Projekty | Verejné obstarávanie | Tlačové správy | FAQ | Kontakt

Sanet logo

Projekt SANET do škôl
O projekte
Riadiaca rada
Dokumenty
Zoznam škôl
Kontakt
Prezentácia (ppt)
   
Projekt SANET2
O projekte
Riadiaca rada
Dokumenty
   
Ďalšie projekty
EDUroam
SANET TCS
   
--- Riadiaca rada projektu SANET2

Členovia Riadiacej rady projektu SANET2:

Prof. Ing. Pavol Horváth, CSc. ,predseda predstavenstva SANET, STU Bratislava
Ing. Tibor Weis, podpredseda predstavenstva SANET, TU Zvolen
Ing. Július Binder, predstavenstvo SANET, STU Bratislava
Ing. Marian Ďurkovič, predstavenstvo SANET, STU Bratislava
RNDr. Luboš Elias, predstavenstvo SANET, UMB B.Bystrica
Ing. Štefan Kohút, predstavenstvo SANET, SAV Bratislava
Ing. Martin Marušák, PU Prešov
Mgr. Pavol Mederly, UK Bratislava
Ing. Darina Mrvová, MŠ SR
Ing. Jozef Mužík, zapisovateľ predstavenstvo SANET, ŽU Žilina
Prof. Ing. Ján Sarnovský, CSc., predstavenstvo SANET, TU Košice
Ing. Daniela Šipošová, predstavenstvo SANET, MŠ SR
RNDr. Peter Škrovina, predstavenstvo SANET, SPU Nitra
RNDr. Emil Hutňan, revízna komisia SANET, UPJŠ Košice
Ing. Anton Zdarílek, revízna komisia SANET, EU Bratislava
Ing. Emil Bárta, revízna komisia SANET, FEI STU
©SANET, Vazovova 5, 811 07 Bratislava, Slovakia, tel/fax: +421-2-52498094,
E-mail: www-admin@sanet.sk