SANET | Sieť | Služby | Projekty | Verejné obstarávanie | Tlačové správy | FAQ | Kontakt

Sanet logo

Projekt SANET do škôl
O projekte
Riadiaca rada
Dokumenty
Zoznam škôl
Prehlad nákladov
Kontakt
Prezentácia (ppt)
   
Projekt SANET2
O projekte
Riadiaca rada
Dokumenty
   
Ďalšie projekty
EDUroam
SANET TCS
   
---

Riadiaca rada projektu SANET do škôl:

Členovia Riadiacej rady projektu "SANET do škôl":

 1. Prof. Ing. Pavol Horváth, CSc. - predseda
 2. Ing. Július Binder STU BA
 3. Ing. Miroslav Bórik JLF UK MT
 4. RNDr. Dana Čuláková MŠ SR
 5. Ing. Marián Ďurkovič STU BA
 6. RNDr. Ľuboš Elias UAKOM UMB BB
 7. Ing. Peter Gerda TU KE
 8. RNDr. Emil Hutňan UPJŠ KE
 9. RNDr. František Jakab TU KE
 10. Ing. Tomáš Lacko VS SAV BA
 11. Ing. Ján Michálek MŠ SR
 12. Ing. Jozef Mužík ÚVT ŽU
 13. Ing. Ladislav Staroň UIPŠ
 14. Ing. Daniela Šipošová MŠ SR
 15. Ing. Juraj Škoda STU BA
 16. RNDr. Peter Škrovina SPU NR
 17. Ing. Tibor Weis TU ZV
 18. Ing. Anton Zdarílek EU BA


©2008 SANET, Vazovova 5, 811 07 Bratislava, Slovakia, tel/fax: +421-2-52498094,
E-mail: www-admin@sanet.sk