SANET | Sieť | Služby | Projekty | Verejné obstarávanie | Tlačové správy | FAQ | Kontakt

Sanet logo

--- Služby

Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET poskytuje svoje služby len členom združenia.
Z toho dôvodu, sa každý záujemca o služby SANET-u musí najskôr stať členom združenia. Poplatky za služby môžu byť uhrádzané jednotlivými členmi SANET-u na základe uzatvorenej príslušnej zmluvy, alebo rezortným ministerstvom formou jednorázovej platby (dotácie) za príslušný kalendárny rok.

V súčasnosti SANET poskytuje
  1. Prístup do siete SANET
  2. Prístup do Európskej akademickej gigabitovej siete GEANT
  3. Prístup do svetovej siete Internet
A to cez:
  • optický kábel s rýchlosťami 1Gb/s - 100Gb/s
  • mikrovlnné spojenie
Konkrétny spôsob pripojenia ako aj rozsah služieb je potrebné prejednať so správcom uzla, ku ktorému sa záujemca bude pripájať. Zoznam jednotlivých uzlov a ich správcov nájdete tu.

Ak máte nejaké otázky ohľadom služieb, napíšte nám na adresu info@sanet.sk.
©SANET, Vazovova 5, 811 07 Bratislava, Slovakia, tel/fax: +421-2-52498094,
E-mail: www-admin@sanet.sk