SANET | Sieť | Služby | Projekty | Verejné obstarávanie | Tlačové správy | FAQ | Kontakt

Sanet logo

Sieť
Súčasná topológia
Technológia
Výkonostne testy
Stav liniek
Staré mapy
---

Technológia

Fyzická infraštruktúra
Základom chrbticovej infraštruktúry siete SANET je nenasvietené monomódové vlákno, ktoré je na medzimestskej úrovni prenajaté od vlastníkov optických sietí. V rámci miest SANET väčšinou buduje vlastné optické trasy.

Prenos N x 100Gb/s kanálov po optickom vlákne na vzdialenosť až 150km zabezpečuje koherentný PtP DWDM systém Infinera CloudXpress CX100E. V súčasnosti sú v chrbticovej sieti SANET aktivované dva 100Gb/s kanály, pričom použitá technológia umožňuje v budúcnosti zvýšiť prenosovú rýchlosť siete na 5x100Gb/s iba zakúpením príslušných licencií - bez nutnosti obstarávania a inštalácie ďalšieho hardvéru.

Chrbtica siete SANET je postavená na technológii Ethernet s inteligentným smerovaním paketov najkratšou cestou protokolom TRILL. Uvedené technické riešenie umožňuje natívne vytváranie L2VPN služieb priamo v transportnej sieti bez nutnosti použitia MPLS technológie. Vo všetkých uzloch siete sú nainštalované ethernetové prepínače Huawei CloudEngine 8860 s kapacitou 3.2Tb/s.

Topológia siete
Sieť SANET disponuje optickou infraštruktúrou, ktorá pozostáva z niekoľkých navzájom prepojených okruhov, zabezpečujúcich redundanciu. Pri fyzickom prerušení ktoréhokoľvek segmentu je prevádzka siete okamžite presmerovaná cez najbližší uzol na opačnej strane, čím je zabezpečená vysoká spoľahlivosť prevádzky.

Internetová infraštruktúra
Z pohľadu IP protokolu, predstavuje sieť SANET jeden ethernet segment v ktorom smerovanie všetkých L2 paketov najkratšou cestou zabezpečuje protokol TRILL. Vzdialenosť medzi všetkými uzlami je rovnaká tj. 1 hop, čím odpadá nutnosť prevádzkovať v L3 sieti IGP smerovacie protokoly. Výmenu smerovacích informácií zabezpečuje výhradne protokol BGP.

Ako SANET vytvoril nový druh chrbticovej siete

Rozhovor medzi Mariánom Ďurkovičom zo združenia SANET a Geoffom Bennettom z firmy Infinera©SANET, Vazovova 5, 811 07 Bratislava, Slovakia, tel/fax: +421-2-52498094,
E-mail: www-admin@sanet.sk