SANET | Sieť | Služby | Projekty | Verejné obstarávanie | Tlačové správy | FAQ | Kontakt

Sanet logo

SANET
O SANET-e
Organizačná štruktúra
História
Pravidlá používania siete
Stanovy združenia
Prihláška do združenia
Poplatky
Zápisnice
---
Zápisnice z VZ SANET-u

Rok 2013
Uznesenie VZ 2013

Rok 2012
Uznesenie VZ 2012

Rok 2011
Uznesenie VZ 2011

Rok 2010
Uznesenie VZ 2010

Rok 2009
Uznesenie VZ 2009

Rok 2008
Uznesenie VZ 2008

Rok 2007
Uznesenie VZ 2007

Rok 2006
Uznesenie VZ 2006

Rok 2005
Uznesenie VZ 2005

Rok 2004
Uznesenie VZ 2004
©SANET, Vazovova 5, 811 07 Bratislava, Slovakia, tel/fax: +421-2-52498094,
E-mail: www-admin@sanet.sk